Fly i luften for å illustrere reise rekord 2023

Reiserekord i 2023

I 2023 markerte et år hvor nordmenns reiselyst skinte sterkere enn tidligere. Med en imponerende 30,3 millioner turer tatt over hele året, en oppgang på 5,2 prosent fra året før, har Norge vitnet om den største reiselysten siden reiseundersøkelsene fra SSB begynte i 2002.

Ferie og reise i eget land

Hjertet i denne reisen pulserer sterkt for utforskningen av Norge, med 22,7 millioner turer tatt innad i landet, en økning på 4,1 prosent fra året før. Blant disse var 18,3 millioner feriereiser, som nesten tangerer rekorden fra 2021. 22 prosent, velger å kun utforske Norges vidstrakte landskap, en betydelig økning fra de 10 prosentene før pandemiens inntog. Denne trenden belyser en fornyet kjærlighet til det hjemlige, en trang til å oppdage skjulte perler og utradisjonelle destinasjoner innenfor landets grenser.

Økende utenlandsreiser

Reiser til utlandet har fortsatt ikke har nådd tallene før pandemien, med 7,6 millioner turer i fjor, representerer dette en oppgang på 8,4 prosent fra 2022. Dette kan indikere en forsiktig, men stadig økende interesse for internasjonale ferier. Det som derimot er å merke seg at feriereiser har startet å nærme seg nivåene vi hadde før pandemien. Dette kan skyldes at flere selskaper har tatt i bruk blant annet videomøter også videre slik at det blir mindre jobbreiser til utlandet.

Kostnaden ved ferier i eget land mot utenlandsreiser

Gjennomsnittlig utgift på omtrent 4 900 kroner per innenlands reise og rundt 12 000 kroner for hver utenlandstur. Det er derfor ikke overraskende over at flere nordmenn velger å ta ferien sin i Norge i disse tider. Det er viktig å ta høyde for økonomien når det kommer til bestilling av ferien.

STIKKORD: