Er det lov å ha med gjester på hotellet

Er det lov å ha med gjester på hotell?

Det er som regel hotellet som bestemmer selv om de tillater ekstra gjester. Her må du snakke med betjeningen på ditt hotell og hvilke regler de har. Det viktigste er at hotellet MÅ! vite hvor mange som oppholder seg på rommet over natten, dette er på grunn av brannsikkerhet.

Det kan være lurt å høre med betjeningen på forhånd eller eventuelt ringe til hotellet før ankomst hvis det er kritisk viktig at dere har en gjest som skal overnatte.

Det kan være lover og regler på hvor mange som kan oppholde seg pr.hotell rom om natten på grunn av brannforeskrifter. Men det er jo ikke ofte ta man faktisk er like mange som hotellrommet kan tilby uansett.

Betale for ekstra gjester?

Her kommer det igjen helt an på hotellet. Vi har opplevd at vi ikke har måttet betale for å ha en ekstra gjest som overnattet, men vi har også hørt om andre som har opplevd å måtte betale litt ekstra for å ha en gjest.

Vi har også hørt situasjoner der en gjester har blitt nektet inngang. Ta alltid kontakt med hotellet på forhånd hvis det er viktig å vite om det er lov eller ikke.

Forskjell på besøk og overnatting på hotellet

Det er selvfølgelig forskjell på besøk og overnatting. Besøk er i de ALLER fleste tilfeller godtatt. Her snakker vi da i løpet av dagen og at gjesten går før natten.

Husk at resepsjonen har mer kontroll enn du tror. Det gjelder faktisk sikkerhet og at hotellet er som regel påkrevd å ha kontroll over overnattende gjester. Selvfølgelig forskjell fra land til land.

STIKKORD: fakta