Blått Flagg med lenke til blueflag.global

Blått Flagg

Blue Flag / Blått flagg er et tegn på at du har valgt en strand som er ren, sikker og miljøvennlig. Blue flag / Blå flagg programmet ble startet i Frankrike i 1985 og blir forvaltet av Foundation for Environmental Education (FEE). Flagget representer en gullstandard for strender, marina og bærekraftige båt turisme operatører.

Blått Flagg

Hvordan får en strand eller marina ett blått flagg?

Nettside: Blueflag.global

For en strand eller marina å motta Blue Flag-status, må den oppfylle flere kriterier innenfor fire hovedområder:

  1. Miljøopplæring og informasjon: Stranden må tilby informasjon om miljøet og naturbeskyttelse. Dette kan inkludere informasjonstavler om lokal flora og fauna, samt vannkvalitet.
  2. Vannkvalitet: Dette er kanskje det mest kjente kriteriet. For å oppnå Blue Flag-status, må stranden regelmessig teste badevannet for forurensning og sikre at det møter strenge kvalitets standarder.
  3. Miljøstyring: Stranden må ha god styring av miljøet, inkludert tilstrekkelige søppelbøtter og restruktureringstiltak, samt fasiliteter som blant annet offentlige toaletter.
  4. Sikkerhet og tjenester: Tilgjengelighet av livvakter, førstehjelpsutstyr, og tydelige informasjonsskilt. Stranden må også tilby tilgang for alle, inkludert personer med funksjonshemninger.

Å velge en Blue Flag-strand betyr at du kan være sikker på at du vil få en ren og sikker strand.

Kilde: https://www.blueflag.global/

STIKKORD: