Nettsiden til Airbnb med utleieleiligheter i Barcelona over et bilde av Barcelona
Utklipp av: Airbnb.no

Barcelona kutter turistutleie: Konsekvenser for Airbnb og hoteller

Kan inneholde annonselenker

Barcelonas byråd har tatt et drastisk skritt for å håndtere overturisme og stigende boligpriser. Innen November 2028 vil alle lisenser for turistleiligheter i byen bli tilbakekalt, og i 2029 vil det ikke være noe utleieleiligheter. Dette betyr at over 10 000 utleieenheter på plattformer som Airbnb og Booking.com vil bli utilgjengelige for turister.

Tiltak mot overturisme og boligmangel

Beslutningen kommer etter lang tids protester fra lokalbefolkningen, som har sett boligprisene skyte i været de siste årene. Det har vært en økning i leiepriser på over 68% og en kostnad på boliger på over 38% de 10 siste årene. Ordfører Jaume Collboni understreker at tiltaket er nødvendig for å sikre at unge mennesker har råd til å bo i byen.

Samtidig innføres ny lovgivning som krever at utbyggere avsetter minst 30% av nye boliger til sosial bolig. Dette er et forsøk på å lindre presset på boligmarkedet og gjøre Barcelona mer levelig for innbyggerne.

Konsekvenser for hotellbransjen og overnatting i Barcelona

Disse endringene kommer utvilsomt til å påvirke hotellbransjen i Barcelona. Med færre turistleiligheter tilgjengelig, er det nok å forvente at etterspørselen etter hotellrom vil øke i fremtiden.

Bestille hotellopphold i Barcelona? Les mer om hotell med balkong i Barcelona

Ønsker du å besøke Barcelona kan det bli vanskeligere å finne rimelig overnatting i fremtiden. Men som det er med alt når det kommer til tilbud og etterspørsel, så skal man nok ikke se bort i fra at det kommer til å komme en del nye hoteller og hosteller i byen.

Siste relaterte artikler