Avinor logo på en lilla bakgrunn.

Avinor

Avinor er et statlig eid selskap som har ansvar for å drive de fleste av Norges sivile flyplasser. Med 44 flyplasser under sitt vingespenn, er Avinor en nøkkelspiller i norsk luftfart og spiller en sentral rolle i å sikre tilgjengelighet både nasjonalt og internasjonalt.

Kjernen i Avinor

Hovedoppdraget til Avinor er å sørge for sikker og effektive flyvninger i Norge. Dette inkluderer alt fra drift og vedlikehold av flyplassinfrastruktur til tjenester innen lufttrafikkstyring. Avinor jobber kontinuerlig med å utvikle flyplassene sine for å møte fremtidens behov, dette omfatter alt fra utbygging av terminaler til implementering av teknologiske løsninger for å forbedre passasjeropplevelsen og øke effektiviteten.

Bærekraft er også blitt en del av Avinors strategi. Selskapet tar sikte på å redusere klimagassutslippene fra luftfarten. I tillegg jobber Avinor med ulike miljøtiltak på sine flyplasser, inkludert reduksjon av støy og lokale utslipp.

Bidrar til å fremme norsk turisme

Avinor spiller også en viktig rolle i å fremme norsk turisme. Ved å sikre gode flyforbindelser, bidrar selskapet til å gjøre Norge tilgjengelig for besøkende fra hele verden. Dette inkluderer ikke bare de store byene som Oslo, Bergen og Tromsø, men også mindre steder med stor naturskjønnhet som er populære turistdestinasjoner.

Samlet sett er Avinor mer enn bare en operatør av flyplasser; det er en vital komponent i norsk infrastruktur, en pådriver for bærekraftig luftfart, og en viktig partner i å fremme Norge som en turistdestinasjon.

Nettside: Avinor

STIKKORD: